Mobilvett

 • Beskytt mobiltelefonen mot støt, klem og vridning for å unngå skade.

 • Legg mobiltelefonen på sikre og stødige steder slik at den ikke faller ned.
  Røff behandling kan ødelegge mobiltelefonen.

 • Utsett ikke mobiltelefonen for direkte kontakt med væske. Ved nedbør må
  ikke mobiltelefonen brukes under åpen himmel. Nedbør, vann og andre væsker
  inneholder mineraler som virker korroderende på elektroniske komponenter.

 • Ikke bruk eller oppbevar mobiltelefonen i støvete og skitne omgivelser.

 • Husk å lade batteriet fullt opp. Ny telefon bør lades i ca 12 timer de første 5 gangene før du oppnår optimal ytelse. De første 5 gangene batteriet lades må batteriet tømmes helt før ny oppladning.

 • Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen.

 • Ikke fyll opp minne med sms, bilder, ringetoner osv. Slett sms/mms regelmessig. For lite ledig minne kan føre til at telefonen henger seg opp, slår seg av, jobber tregere osv.

 • Ta alltid vare på esken telefonen leveres i. Denne får du bruk for dersom det senere skulle oppstå problemer med telefonen.

Lav Standby – tid på telefonen?

 • Standby-tid reduseres med 45 minutter for hvert minutt lyset i skjermen er på. Dvs. at ved f.eks å spille, skrive sms, eller annen bruker av meny i 10 minutter, reduseres standby-tid med ca. 8 timer. Ved samtale i 1 min reduseres standby-tid med 30-90 minutter. Dvs at ved samtale i 10 min reduseres standby-tid med 5-10 timer.
 • Har du bakgrunnsbilde i displayet? Dette reduserer standby-tid.
 • Ved å justere ned lysstyrken i displayet kan man forlenge standby-tiden.